IMG_5262
dolmen.light.titia.ex.theo.berends.photography
IMG_4886
CVdZgONWcAAXPj2
MEEDENKEND
 

Raadgevend Ingenieursburo van Nunen b.v. sinds 1960,

Een onafhankelijk buro met adviseurs op een breed constructief speelveld. Wij adviseren en begeleiden de bouwsector bij diverse projecten als nieuwbouw-, renovatie- en civieltechnische uitdagingen. Altijd met respect voor architectuur, oog voor uitvoering en bouwtechniek. Met een integrale aanpak van fundering en bovenbouw ontzorgen we u geheel. Deze aanpak leidt tevens tot de meest economische oplossing.

 

Een gewogen mix van civieltechnische en bouwkundige kennis maakt het mogelijk dat we vakgebieden combineren bij het bestuderen van probleemstellingen.

 

In het geval dat er wordt geappelleerd aan inventiviteit voelen wij ons in ons element, vanzelfsprekend gaan we geen enkel rekentechnisch probleem uit de weg.

 

■ Beton- en staal  

   constructies

 

■ BIM

 

■ Uitvoeringsbegeleiding

 

 

■ Revitaliseren

   bestaande bouw

 

■ Hulpconstructies (steiger-

   & stempelwerk), vijzelen en

   verplaatsingstechnieken

 

■ Ondergronds

   bouwen 

 

■ Funderingontwerp

 

Aangenaam,

Anderen over van Nunen

IR. ROEL VAN BAKEL

"Met overtuiging kan ik zeggen dat het team van Van Nunen een uitzonderlijk goed 

constructeursburo is. Vaktechnisch gezien steken ze boven de collega’s uit en ook in de omgang, communicatie en werklust zitten ze goed boven het gemiddelde.

 

Kortom, een prettige en vakkundige partij waar wij graag mee samenwerken!"

DRS. EVERT SLOOTEN

"Wij zijn gespecialiseerd in de realisatie van centrumplannen en werken sinds 2006 graag samen met van Nunen met de volgende reden:

bij centrumplannen heb je te maken met steeds wisselende ontwerpopgaven, waar we snel de “juiste” input nodig hebben. Dat houdt voor ons in dat de adviezen van de constructeur werkbare kaders bieden voor de architecten, om op betaalbare wijze meerdere constructieve uitgangspunten in te passen.

Vóór de samenwerking met van Nunen werkten we met diverse constructeurs die (wat ons betreft) te passief waren in de conceptuele fase, waardoor wij tijdens de latere fasen werden geconfronteerd met te hoge kosten voor constructies.

Wij zochten een constructeur die veilig, verantwoord, kosten-efficient en bovenal OP TIJD invulling gaf aan zijn bouwteamrol. Van Nunen vervult die rol nog steeds uitstekend in al onze plannen met diverse architecten."

ING. TON JANSSEN STEENBERG

"Raadgevend Ingenieursburo van Nunen is ’n buro wat altijd zoekt naar de goedkoopste constructie voor ’n gebouw. 

De deskundigheid betreft grondmechanica is bijzonder waardoor bij moeilijke bouwputten gezocht wordt naar de optimale uitvoerings-methodiek van ’n project.

Prettig om in ’n bouwteam samen te sparren en uitzoeken wat risico’s zijn bij uitvoering en hoe deze risico’s te minimaliseren."